Internetová televize HUKVALDY

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy
5. 11. 2018

1. Zahájení
2. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy
3. Volba volební komise
4. Stanovení počtu členů rady obce
5. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva obce Hukvaldy uvolněni


6. Volba starosty

7. Volba místostarosty

8. Volba dalších členů rady obce

9. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru

9. Volba členů finančního a kontrolního výboru

10. Různé

11. Diskuse
12. Zpráva návrhové komise – rekapitulace schválených usnesení

Úvodní stránka   Přehled zasedání  

Videozáznamy zasedání ZO jsou ve formátu MPEG4.
Pokud se video nespustí, stáhněte jednotlivé soubory na disk a přehrajte pomocí svého oblíbeného přehrávače médií.

Své dojmy a nápady na zlepšení, popřípadě zjištěné problémy, prosím pište na petr.domcik@ihukvaldy.cz.