Internetová televize HUKVALDY

2. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy
12. 12. 2018

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Zprávy ověřovatelů zápisu
4. Zprávy konrolního a finančního výboru


5. Převody nemovitostí

6. Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2019

7. Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Různé

9. Diskuse, závěr

Úvodní stránka   Přehled zasedání  

Videozáznamy zasedání ZO jsou ve formátu MPEG4.
Pokud se video nespustí, stáhněte jednotlivé soubory na disk a přehrajte pomocí svého oblíbeného přehrávače médií.

Své dojmy a nápady na zlepšení, popřípadě zjištěné problémy, prosím pište na petr.domcik@ihukvaldy.cz.