Internetová televize HUKVALDY

19. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy
28. 8. 2018

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Zprávy ověřovatelů zápisu
4. Zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru


5. Převody nemovitostí - 1. část

5. Převody nemovitostí - 2. část

5. Převody nemovitostí - 3. část

6. Rozpočtová změna č. 4/2018

7. Hodnocení uplynulého volebního období - plnění Programu rozvoje obce Hukvaldy za období 2015-2018

8. Různé - zpráva o činnosti Rady obce Hukvaldy za uplynulé období, a další

9. Diskuse, závěr


Ustavující ZO   1/2014   2/2015   3/2015   4/2015   5/2015   6/2015   7/2015  
8/2016   9/2016   10/2016   11/2016   12/2016   13/2017   14/2017   15/2017   16/2017   17/2018   18/2018   19/2018  

Videozáznamy zasedání ZO jsou ve formátu MPEG4.
Pokud se video nespustí, stáhněte jednotlivé soubory na disk a přehrajte pomocí svého oblíbeného přehrávače médií.

Své dojmy a nápady na zlepšení, popřípadě zjištěné problémy, prosím pište na petr.domcik@ihukvaldy.cz.